Wall shelf 03
Wall shelf 03

Cherry, maple, & dye.  25" wide x 7" high x 11" deep.  $1,100.00

 Cherry, maple, & dye.  25" wide x 7" high x 11" deep.  $1,100.00

Cherry, maple, & dye.  25" wide x 7" high x 11" deep.  $1,100.00

Wall shelf 02
Wall shelf 02

Genuine mahogany, maple & dye.  25"w x 7"h x 11"d.  Sold. 

Wall shelf 02
Wall shelf 02

Genuine mahogany, maple & dye.  25"w x 7"h x 11"d.  Sold.

Mirror Wall Shelf 01
Mirror Wall Shelf 01

Maple & mahogany.  29"long x 7"high x 11"deep.  Sold.

Mirror Wall Shelf 01
Mirror Wall Shelf 01

Maple & mahogany.  29"long x 7"high x 11"deep.  Sold.

Music stand
Music stand

Ash & ebony.  Sold.

 Ash and ebony.  Sold.

Ash and ebony.  Sold.

Wall shelf 03
 Cherry, maple, & dye.  25" wide x 7" high x 11" deep.  $1,100.00
Wall shelf 02
Wall shelf 02
Mirror Wall Shelf 01
Mirror Wall Shelf 01
Music stand
 Ash and ebony.  Sold.
Wall shelf 03

Cherry, maple, & dye.  25" wide x 7" high x 11" deep.  $1,100.00

Cherry, maple, & dye.  25" wide x 7" high x 11" deep.  $1,100.00

Wall shelf 02

Genuine mahogany, maple & dye.  25"w x 7"h x 11"d.  Sold. 

Wall shelf 02

Genuine mahogany, maple & dye.  25"w x 7"h x 11"d.  Sold.

Mirror Wall Shelf 01

Maple & mahogany.  29"long x 7"high x 11"deep.  Sold.

Mirror Wall Shelf 01

Maple & mahogany.  29"long x 7"high x 11"deep.  Sold.

Music stand

Ash & ebony.  Sold.

Ash and ebony.  Sold.

show thumbnails